Program Yeterlikleri

 

1 - Bilişim sorunlarını tespit etme, formüle etme ve onlara çözüm geliştirme becerisi
2 - Matematik, algoritmik ve diğer bilgisayar bilimleri ile ilgili edinilen teorik bilgileri, bilgisayar sistemleri tasarımında ve geliştirmesinde kullanma becerisi
3 - Geliştirilen tasarım ve çözümlerin kalitesini ölçebilme becerisi
4 - Bilgisayar bilimlerindeki etik, hukuki, güvenlik ve sosyal sorunlar konusunda ve bu alanda çalışanların sorumlulukları konusunda farkındalık kazanmış olma
5 - Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi
6 - Yaşam boyu öğrenme gerekliliği konusunda farkındalık ve kendi kendine öğrenme becerisi
7 - Almanca'yı sözlü ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilme becerisi